เงินวางหลักประกันการประมูลต่อ 1 หมายเลข (บาท)
 

รถเก๋ง

กลุ่มหมายเลข
การประมูลทางวาจาและทางอินเตอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
การประมูลทางโทรศัพท์
(ส่วนกลาง)
การประมูลทางวาจา
(ส่วนภูมิภาค)
กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือน
30,000
50,000
10,000
กลุ่ม 2 เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 และ เลขคู่ 9
10,000
30,000
5,000
กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง และ เลขคู่
3,000
5,000
2,000

เงินวางหลักประกันการประมูลต่อ 1 หมายเลข (บาท)
 

รถตู้ และรถกระบะ

กลุ่มหมายเลข
ส่วนกลาง (รถตู้)
ส่วนกลาง (รถกระบะ)
ส่วนภูมิภาค (รถตู้)
ส่วนภูมิภาค (รถกระบะ)
กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือน
10,500
5,500
5,500
5,500
กลุ่ม 2 เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 และ เลขคู่ 9
5,500
2,500
2,500
2,500
กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง และ เลขคู่
2,500
1,500
1,500
1,500

ราคาเริ่มต้น และค่าหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องชำระเบื้องต้นเมื่อชนะการประมูล (บาท)
 

รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ

กลุ่มหมายเลข
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค (รถเก๋ง)
ส่วนกลาง (รถตู้)
ส่วนกลาง (รถกระบะ)
ส่วนภูมิภาค (รถตู้)
ส่วนภูมิภาค (รถกระบะ)
กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือน
100,000
10,000
5,000
5,000
5,000
กลุ่ม 2 เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 และ เลขคู่ 9
30,000
5,000
2,000
2,000
2,000
กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง และ เลขคู่
5,000
2,000
1,000
1,000
1,000

เพิ่มราคาครั้งละไม่น้อยกว่า (บาท) รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ

กลุ่มหมายเลข
ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค (รถเก๋ง)
ส่วนกลาง (รถตู้)
ส่วนกลาง (รถกระบะ)
ส่วนภูมิภาค (รถตู้)
ส่วนภูมิภาค (รถกระบะ)
กลุ่ม 1 เลขสี่ตัวเหมือน
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
กลุ่ม 2 เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 และ เลขคู่ 9
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
กลุ่ม 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง และ เลขคู่
2,000
500
500
500
500

อัตราค่าบริการท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก รถเก๋ง

ราคาประมูลที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
ค่าบริการ (บาท)
0 – 5,000
500
5,001 – 10,000
700
10,001 – 30,000
1,000
30,001 – 50,000
1,500
50,001 – 70,000
2,000
70,001 – 100,000
2,500
100,001 – 200,000
3,000
200,001 – 300,000
3,500
300,001 – 400,000
4,000
400,001 – 500,000
4,500
500,001 ขึ้นไป
5,000

อัตราค่าบริการท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก รถตู้ และรถกระบะ และหมวดเสริม

ราคาประมูลที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
ค่าบริการ (บาท)
0 – 5,000
100
5,001 – 10,000
200
10,001 – 30,000
300
30,001 – 100,000
400
100,001 ขึ้นไป
500
ข้ามไปยังทูลบาร์