ตารางกำหนดการประมูลเลขทะเบียนรถ กรุงเทพมหานคร

วันที่
รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
27 – 28 ต.ค. 61
6กภ , 6กม
10 – 11 พ.ย. 61
6กย , 6กร
24 – 25 พ.ย. 61
6กล , 6กว
22 – 23 ธ.ค. 61
6กศ , 6กษ
12 – 13 ม.ค. 62
6กส , 6กฬ
26 – 27 ม.ค. 62
6กอ , 6กฮ
9 – 10 ก.พ. 62
7กข , 7กค
23 – 24 ก.พ. 62
7กฆ , 7กง
9 – 10 มี.ค. 62
7กจ , 7กฉ
27 – 28 เม.ย. 62
7กก
11 – 12 พ.ค. 62
7กช , 7กฌ
25 – 26 พ.ค. 62
7กญ , 7กฎ
8 – 9 มิ.ย. 62
7กฐ , 7กฒ
22 – 23 มิ.ย. 62
7กณ , 7กด
13 – 14 ก.ค. 62
7กต , 7กถ
27 – 28 ก.ค. 62
7กท , 7กธ
10 – 11 ส.ค. 62
7กน , 7กบ
24 – 25 ส.ค. 62
7กผ , 7กพ
7 – 8 ก.ย. 62
7กภ , 7กม
21 – 22 ก.ย. 62
7กย , 7กร
9 ส.ค. 62
ฮฐ
21 พ.ย. 61
2ฒฉ
23 ม.ค. 62
2ฒช
20 มี.ค. 62
2ฒฌ
22 พ.ค. 62
2ฒญ
25 ก.ค. 62
2ฒฎ

ตารางกำหนดการประมูลเลขทะเบียนรถ รย.1 , รย.2 , รย.3‏ (ต่างจังหวัด)

วันที่
จังหวัด
รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
6 – 7 ต.ค. 61
ขอนแก่น (16)
ขค
3 – 4 พ.ย. 61
มุกดาหาร (3)
กจ
3 – 4 พ.ย. 61
ตราด (2)
กง
10 – 11 พ.ย. 61
เลย (5)
กต
10 – 11 พ.ย. 61
สมุทรปราการ (2)
กต
17 – 18 พ.ย. 61
ลำพูน (4)
กฉ
17 – 18 พ.ย. 61
อ่างทอง (4)
กฉ
24 – 25 พ.ย. 61
พิษณุโลก (12)
กล
1 – 2 ธ.ค. 61
ร้อยเอ็ด (7)
กธ
1 – 2 ธ.ค. 61
กำแพงเพชร (6)
กท
15 – 16 ธ.ค. 61
สุรินทร์ (6)
กท
15 – 16 ธ.ค. 61
สุโขทัย (5)
กต
19 – 20 ม.ค. 62
เชียงใหม่ (23)
ขษ
19 – 20 ม.ค. 62
ชัยนาท (4)
กฉ
26 – 27 ม.ค. 62
พระนครศรีอยุธยา (10)
กย
26 – 27 ม.ค. 62
เชียงราย (12)
กล
2 – 3 ก.พ. 62
ปราจีนบุรี (6)
กท
2 – 3 ก.พ. 62
ศรีสะเกษ (6)
กท
9 – 10 ก.พ. 62
อุบลราชธานี (12)
กล
9 – 10 ก.พ. 62
ลำปาง (9)
กม
2 – 3 มี.ค. 62
ชลบุรี (23)
ขร
2 – 3 มี.ค. 62
สงขลา (23)
ขพ
2 – 3 มี.ค. 62
นครสวรรค์ (10)
กร
9 – 10 มี.ค. 62
นครราชสีมา (21)
ขพ
9 – 10 มี.ค. 62
ระยอง (14)
กษ
30 – 31 มี.ค. 62
แพร่ (5)
กต
30 – 31 มี.ค. 62
ฉะเชิงเทรา (7)
กธ
30 – 31 มี.ค. 62
ภูเก็ต (15)
กอ
6 – 7 เม.ย. 62
ลพบุรี (9)
กม
20 – 21 เม.ย. 62
สุพรรณบุรี (7)
กน
27 – 28 เม.ย. 62
เชียงราย (12)
กล
27 – 28 เม.ย. 62
สุราษฎร์ธานี (13)
กว
11 – 12 พ.ค. 62
สกลนคร (7)
กธ
25 – 26 พ.ค. 62
เพชรบุรี (6)
กท
25 – 26 พ.ค. 62
บึงกาฬ (2)
กข
1 – 2 มิ.ย. 62
จันทบุรี (8)
กบ
1 – 2 มิ.ย. 62
ตรัง (7)
กธ
1 – 2 มิ.ย. 62
อุดรธานี (13)
กษ
8 – 9 มิ.ย. 62
กาญจนบุรี (7)
กบ
8 – 9 มิ.ย. 62
ขอนแก่น (17)
ขง
15 – 16 มิ.ย. 62
เพชรบูรณ์ (7)
กธ
15 – 16 มิ.ย. 62
นครศรีธรรมราช (12)
กล
15 – 16 มิ.ย. 62
ปราจีนบุรี (6)
กท
22 – 23 มิ.ย. 62
แม่ฮ่องสอน (1)
กค
29 – 30 มิ.ย. 62
นครนายก (3 )
กจ
29 – 30 มิ.ย. 62
ชุมพร (5)
กต
29 – 30 มิ.ย. 62
นนทบุรี (8 )
กษ
6 – 7 ก.ค. 62
นครปฐม (9)
กย
6 – 7 ก.ค. 62
หนองคาย (4)
กฉ
20 – 21 ก.ค. 62
ชลบุรี (24)
ขล
20 – 21 ก.ค. 62
เชียงใหม่ (24)
ขห
3 – 4 ส.ค. 62
นครราชสีมา (22)
ขม
3 – 4 ส.ค. 62
สงขลา (24)
ขม
17 – 18 ส.ค. 62
เบตง (1)
กค
24 – 25 ส.ค. 62
ราชบุรี (8)
กพ
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
อุบลราชธานี (13)
กว
31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
สุราษฎร์ธานี (14)
กษ
7 – 8 ก.ย. 62
ระยอง (15)
กอ
7 – 8 ก.ย. 62
ภูเก็ต (16)
ขก
14 – 15 ก.ย. 62
สระบุรี ( 10)
กย
14 – 15 ก.ย. 62
เชียงราย (13)
กว
10-พ.ย.-61
สุราษฎร์ธานี (4)
ผท
1-ธ.ค.-61
อุดรธานี (5)
ผธ
2-ก.พ.-62
ขอนแก่น (6)
ผว
9-ก.พ.-62
ร้อยเอ็ด (3)
บษ
2-มี.ค.-62
บุรีรัมย์ (3)
บล
9-มี.ค.-62
กาฬสินธุ์ (3)
บล
16-มี.ค.-62
เชียงใหม่ (7)
ยค
23-มี.ค.-62
เพชรบูรณ์ (4)
ผข
30-มี.ค.-62
พัทลุง (1)
บน
31-มี.ค.-62
นครราชสีมา (6)
ยง
11-พ.ค.-62
ชลบุรี (6)
ยก
19-พ.ค.-62
เชียงราย (5)
ผต
25-พ.ค.-62
อุบลราชธานี (5)
ผต
1-มิ.ย.-62
พิษณุโลก (4)
ผก
8-มิ.ย.-62
ฉะเชิงเทรา (2)
บล
8-มิ.ย.-62
อุตรดิตถ์ (2)
บบ
15-มิ.ย.-62
ระยอง (5)
ผต
22-มิ.ย.-62
สุรินทร์ (2)
บร
29-มิ.ย.-62
ลำพูน (2)
บย
6-ก.ค.-62
กำแพงเพชร (2)
บร
6-ก.ค.-62
พระนครศรีอยุธยา (3)
บว
7-ก.ค.-62
ประจวบคีรีขันธ์ (2)
บย
20-ก.ค.-62
น่าน (2)
บน
20-ก.ค.-62
ลพบุรี (3)
บว
3-ส.ค.-62
ลำปาง (3)
บห
10-ส.ค.-62
หนองบัวลำภู (2)
บธ
17-ส.ค.-62
ศรีสะเกษ (4 )
บว
24-ส.ค.-62
นครศรีธรรมราช (3)
ผฉ
31-ส.ค.-62
เชียงใหม่ (7)
ยง
1-ก.ย.-62
นครสวรรค์ (4)
ผจ
7-ก.ย.-62
กาญจนบุรี (3)
บว
14-ก.ย.-62
สกลนคร (4)
บว
ตารางการประมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกที่นี้ UPDATE 24 เมษายน 2559
ข้ามไปยังทูลบาร์