ตารางกำหนดการประมูลเลขทะเบียนรถ กรุงเทพมหานคร

วันที่
รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
27 – 28 ตุลาคม 2561
6กภ , 6กม
10 – 11 พฤศจิกายน 2561
6กย , 6กร
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
6กล , 6กว
22 – 23 ธันวาคม 2561
6กศ , 6กษ
12 – 13 มกราคม 2562
6กส , 6กฬ
26 – 27 มกราคม 2562
6กอ , 6กฮ
9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
7กก
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
7กข , 7กค
9 – 10 มีนาคม 2562
7กฆ , 7กง
23 – 24 มีนาคม 2562
7กจ , 7กฉ
27 – 28 เมษายน 2562
7กช , 7กฌ
11 – 12 พฤษภาคม 2562
7กญ , 7กฎ
25 – 26 พฤษภาคม 2562
7กฐ , 7กฒ
8 – 9 มิถุนายน 2562
7กณ , 7กด
22 – 23 มิถุนายน 2562
7กต , 7กถ
13 – 14 กรกฎาคม 2562
7กท , 7กธ
27 – 28 กรกฎาคม 2562
7กน , 7กบ
24 – 25 สิงหาคม 2562
7กผ , 7กพ
7 – 8 กันยายน 2562
7กภ , 7กม
21 – 22 กันยายน 2562
7กย , 7กร
9 สิงหาคม 2562
ฮฐ
21 พฤศจิกายน 2561
2ฒฉ
23 มกราคม 2562
2ฒช
20 มีนาคม 2562
2ฒฌ
22 พฤษภาคม 2562
2ฒญ
25 กรกฎาคม 2562
2ฒฎ
18 กันยายน 2562
2ฒฐ

ตารางกำหนดการประมูลเลขทะเบียนรถ รย.1 , รย.2 , รย.3‏ (ต่างจังหวัด)

วันที่
จังหวัด
รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
6 – 7 ตุลาคม 2561
ขอนแก่น (16)
ขค
3 – 4 พฤศจิกายน 2561
มุกดาหาร (3)
กจ
3 – 4 พฤศจิกายน 2561
ตราด (2)
กง
10 – 11 พฤศจิกายน 2561
เลย (5)
กต
10 – 11 พฤศจิกายน 2561
สมุทรปราการ (2)
กต
17 – 18 พฤศจิกายน 2561
ลำพูน (4)
กฉ
17 – 18 พฤศจิกายน 2561
อ่างทอง (4)
กฉ
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
พิษณุโลก (12)
กล
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
ฉะเชิงเทรา (7)
กธ
1 – 2 ธันวาคม 2561
ร้อยเอ็ด (7)
กธ
1 – 2 ธันวาคม 2561
กำแพงเพชร (6)
กท
15 – 16 ธันวาคม 2561
สุรินทร์ (6)
กท
15 – 16 ธันวาคม 2561
สุโขทัย (5)
กต
19 – 20 มกราคม 2562
เชียงใหม่ (23)
ขษ
19 – 20 มกราคม 2562
ชัยนาท (4)
กฉ
26 – 27 มกราคม 2562
พระนครศรีอยุธยา (10)
กย
26 – 27 มกราคม 2562
เชียงราย (12)
กล
2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
ปราจีนบุรี (6)
กท
2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562
ศรีสะเกษ (6)
กท
9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
อุบลราชธานี (12)
กล
9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
ลำปาง (9)
กม
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชลบุรี (23)
ขร
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
สุราษฎร์ธานี (13)
กว
2 – 3 มีนาคม 2562
สงขลา (23)
ขพ
2 – 3 มีนาคม 2562
นครสวรรค์ (10)
กร
9 – 10 มีนาคม 2562
นครราชสีมา (21)
ขพ
9 – 10 มีนาคม 2562
ระยอง (14)
กษ
16 – 17 มีนาคม 2562
ภูเก็ต (15)
กอ
16 – 17 มีนาคม 2562
นนทบุรี (8 )
กษ
23 – 24 มีนาคม 2562
สกลนคร (7)
กธ
23 – 24 มีนาคม 2562
ลพบุรี (9)
กม
30 – 31 มีนาคม 2562
สุพรรณบุรี (7)
กน
30 – 31 มีนาคม 2562
แพร่ (5)
กต
4 – 5 พฤษภาคม 2562
อุดรธานี (13)
กษ
4 – 5 พฤษภาคม 2562
สระบุรี ( 10)
กย
25 – 26 พฤษภาคม 2562
เพชรบุรี (6)
กท
25 – 26 พฤษภาคม 2562
บึงกาฬ (2)
กข
1 – 2 มิถุนายน 2562
จันทบุรี (8)
กบ
1 – 2 มิถุนายน 2562
ตรัง (7)
กธ
8 – 9 มิถุนายน 2562
กาญจนบุรี (7)
กบ
8 – 9 มิถุนายน 2562
ขอนแก่น (17)
ขง
15 – 16 มิถุนายน 2562
เพชรบูรณ์ (7)
กธ
15 – 16 มิถุนายน 2562
นครศรีธรรมราช (12)
กล
22 – 23 มิถุนายน 2562
แม่ฮ่องสอน (1)
กค
29 – 30 มิถุนายน 2562
นครนายก (3 )
กจ
29 – 30 มิถุนายน 2562
ชุมพร (5)
กต
6 – 7 กรกฎาคม 2562
นครปฐม (9)
กย
6 – 7 กรกฎาคม 2562
หนองคาย (4)
กฉ
20 – 21 กรกฎาคม 2562
ชลบุรี (24)
ขล
20 – 21 กรกฎาคม 2562
เชียงใหม่ (24)
ขห
3 – 4 สิงหาคม 2562
นครราชสีมา (22)
ขม
3 – 4 สิงหาคม 2562
สงขลา (24)
ขม
17 – 18 สิงหาคม 2562
เบตง (1)
กค
24 – 25 สิงหาคม 2562
ราชบุรี (8)
กพ
24 – 25 สิงหาคม 2562
เชียงราย (13)
กว
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
อุบลราชธานี (13)
กว
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
สุราษฎร์ธานี (14)
กษ
7 – 8 กันยายน 2562
ระยอง (15)
กอ
7 – 8 กันยายน 2562
ภูเก็ต (16)
ขก
1 ธันวาคม 2561
อุดรธานี (5)
ผธ
15 ธันวาคม 2561
สุราษฎร์ธานี (4)
ผท
26 มกราคม 2562
นครสวรรค์ (4)
ผจ
2 กุมภาพันธ์ 2562
ขอนแก่น (6)
ผว
9 กุมภาพันธ์ 2562
ร้อยเอ็ด (3)
บษ
23 กุมภาพันธ์ 2562
พัทลุง (1)
บน
2 มีนาคม 2562
บุรีรัมย์ (3)
บล
9 มีนาคม 2562
กาฬสินธุ์ (3)
บล
16 มีนาคม 2562
เชียงใหม่ (7)
ยค
23 มีนาคม 2562
เพชรบูรณ์ (4)
ผข
24 มีนาคม 2562
พระนครศรีอยุธยา (3)
บว
30 มีนาคม 2562
ฉะเชิงเทรา (2)
บล
31 มีนาคม 2562
นครราชสีมา (6)
ยง
4 พฤษภาคม 2562
อุตรดิตถ์ (2)
บบ
19 พฤษภาคม 2562
เชียงราย (5)
ผต
25 พฤษภาคม 2562
ลพบุรี (3)
บว
25 พฤษภาคม 2562
อุบลราชธานี (5)
ผต
1 มิถุนายน 2562
พิษณุโลก (4)
ผก
8 มิถุนายน 2562
ชลบุรี (6)
ยก
15 มิถุนายน 2562
ระยอง (5)
ผต
22 มิถุนายน 2562
สุรินทร์ (2)
บร
29 มิถุนายน 2562
ลำพูน (2)
บย
6 กรกฎาคม 2562
กำแพงเพชร (2)
บร
7 กรกฎาคม 2562
ประจวบคีรีขันธ์ (2)
บย
20 กรกฎาคม 2562
น่าน (2)
บน
3 สิงหาคม 2562
ลำปาง (3)
บห
10 สิงหาคม 2562
หนองบัวลำภู (2)
บธ
17 สิงหาคม 2562
ศรีสะเกษ (4 )
บว
24 สิงหาคม 2562
นครศรีธรรมราช (3)
ผฉ
31 สิงหาคม 2562
เชียงใหม่ (7)
ยง
7 กันยายน 2562
กาญจนบุรี (3)
บว
14 กันยายน 2562
สกลนคร (4)
บว
ตารางการประมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกที่นี้ UPDATE 24 เมษายน 2559
ข้ามไปยังทูลบาร์