วิธีคำนวณหมายเลขทะเบียนรถ


ค่าตัวอักษรที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวอักษร
ตัวเลข
ก ด ถ ท ภ ฤ
1
ข บ ป ง ช
2
ต ฑ ฒ ฆ
3
ค ธ ร ญ ษ
4
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ
5
จ ล ว อ
6
ซ ศ ส
7
ย ผ ฝ พ ฟ
8
ฏ ฐ
9
ข้ามไปยังทูลบาร์