เชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวย
หมวดอักษรพิเศษ 5กก มหาสุข
“ได้ให้ สุขใจ ปลอดภัย ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย”
ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560
ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก
สามารถร่วมประมูลได้ 3 ช่องทาง

 1. หน้างาน ในวันประมูล 

 2. ผ่านเว็บไซท์ www.tabienrod.com

 3. ผ่านโทรศัพท์ โทร.1584 หรือ 062-407-6888 , 062-407-6999

จำนวนเลขที่นำออกประมูลทั้งหมด 301 เลข

 

#รายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนำใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป

9 – 10 กันยายน 2560 ประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด 5กก
Tagged on:
ข้ามไปยังทูลบาร์