การประมูลป้ายทะเบียน 3กอ-3กฮ เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559
ข้ามไปยังทูลบาร์