การประมูลป้ายทะเบียน 3กก กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ 12 มี.ค. 58