การประมูลป้ายทะเบียน กษ – กศ กรุงเทพมหานคร-2
ข้ามไปยังทูลบาร์